I když se rodokmenu naší rodiny věnuji již delší dobu, na poli genealogie jsem laik.
Vždy znovu a znovu mě přivádí v úžas, kam až se proti proudu času dokázali dostat zkušenější kolegové.

Jejich zkušenosti jsou pro mne cenným zdrojem informací v mém rodopisném snažení, za což jim tímto       děkuji. Jsem registrován na některých systémech, zabývajících se tvorbou rodokmenu a obecně badatelskou činností. Například "Family Search", "My Heritage", nebo český "Rod a Clan". Nedávno jsem se stal členem "České genealogické a heraldické společnosti v Praze". Žiji se svou rodinou v malém podkrkonošském městečku, Jilemnici. K mým celoživotním zálibám patří fotografování a pobyt v přírodě.
V mládí jsem trampoval, sjížděl řeky a slézal pískovcové stěny. Jak přibývají léta, dávám přednost své knihovně, již zmíněnému focení a procházkám.

Přeji všem badatelům mnoho úspěchů v jejich snaze o poznání a pochopení historie jejich rodu. Vždyť naši předkové, v čase svého pozemského bytí, s nadějí vzhlíželi ke svým dětem a vnukům. A přáli jim vše dobré, čeho snad oni sami ve svých životech nedosáhli.  I my se díváme na své děti se stejnou nadějí. Kéž se vám tedy splní vše, po čem toužíte.

S pozdravem  Tomáš Suchánek

e-mail: to.su@seznam.cz


Webové stránky zdarma