Původ příjmení "Suchánek"


Toto příjmení vzniklo s ohledem k vnějšímu vzhledu jeho nositele, který v době získání přízviska vypadal staře, vrásčitě, seschle.
Pochází od přídavného jména suchý - hubený. Od roku 1382 je doložen Such-áček, Such-an. Později Such-ánek, Such-ar, Such-arda a Such-yňa. ( Zdroj: D. Moldánová - Naše příjmení 1983 ).


Základní rodokmen přímé otcovské linie

Motto :
"Čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič.
Člověk se párkrát ožení, a hned je mládí pryč"

( Píseň krále Jindřicha VIII ze hry Šest žen )

Fakt, že jsem se ve svém bádání vydal nejprve cestou "po meči" neznamená, že bych snad na ženy nějak zanevřel.
Naopak.
Každý ženatý muž dobře ví, že pokud je on hlavou rodiny, pak je žena krkem, který tou hlavou otáčí...

Takže :
Žili byli, ve Vysokém Veselí, manželé Pavel a Anna Suchánkovi. Pavel pracoval jako podruh, jeho žena Anna se starala
o domácnost a o výchovu potomků.
Roku 1800 je těmto dvěma narodil syn Jan. O jeho dětství a mládím nemám zatím informace, pouze o jeho svatbě:
27. ledna 1828 - tedy ve svých 28 letech pojal Jan Suchánek za manželku Kateřinu, dceru Jana Fryby, podruha z Veselské lhoty.
Z tohoto manželství vzešly minimálně čtyři děti: Františka ( *1829 ), Jan ( *27.4.1832 ), Anna ( *8.12.1838 ) a Josef ( *3.2.1842 ).

Jan Suchánek ( *27.4.1832 ) sice do přímé linie nepatří ( byl to bratr praděda mého otce ). Přesto ho zde uvádím.
Bydlel se svou ženou Barborou ( *10.10.1827 ) ve Veselské Lhotě č.p. 23. Manželé měli pět dcer :
Annu ( *24.7.1854 ), Barboru ( *26.6.1857 ), Františku ( *12.8.1859 ), Antonii ( *22.8.1861 ) a Josefu ( *14.10.1863 ).
Ve stejném domě bydlel jeho o deset let mladší bratr Josef s manželkou Annou - viz níže.

Josef Suchánek ( *3.2.1842 ) se narodil a žil se svými rodiči a sourozenci ve Veselské Lhotě č.p. 23.
Když dospěl, pracoval jako čeledín na panském dvoře ve Vysokém Veselí. Tento velkostatek vlastnil šlechtic Karel Paar.
V pozdějších letech pracoval na panském dvoře v Oboře u Chomutic, už jako předák, který měl čeledíny na starost.
Dne 15. září 1868, ve svých 26 letech, pojal Josef za manželku Annu Prokešovou z Volanic.
       Z tohoto manželství mám matričně doložené čtyři děti: Barboru ( *6.12.1870 ), Annu ( *18.10.1872 ), Josefu ( *4.2.1877 )                  a Josefa ( *10.2.1883 ).
Roku 1889 se Josef a Anna s dětmi přestěhovali do nového domku č.p. 31 v Nových Smrkovicích.

Josef Suchánek ( *10.2.1883 ) se narodil ve Veselské Lhotě. Na rozdíl od svého otce a děda nešel do služby na statek, ale stal se strážníkem na železnici v Ostroměři. Dne 17.10.1908 se Josef oženil s Františkou Kudrovou z Ostroměře.
Bylo to plodné manželství - vzešlo z něho sedm dětí: Jóžinka ( *5.3.1909 ), Josef ( *23.3.1910 ), František ( *30.12.1911 ),
Oldřich ( *26.5.1914 ), Jaroslav ( *15.12.1915 ), Marta ( *18.12.1918 ) a Dagmar.


Výše zmíněný Josef měl syny Jaroslava a Ivana.
Ivan má syna Tomáše - autora těchto stránek.

Tomáš má ( mimo jiné ) syna Jana.

Tedy, seřazeni pod sebe :

                                           Pavel Suchánek  -  ?                                             

   Jan Suchánek  -  *1800

   Josef Suchánek  -  *3.2.1842

   Josef Suchánek  -  *10.2.1883

   Josef Suchánek  -  *23.3.1910

   Ivan Suchánek - *22.6.1947 +13.9.2013

   Tomáš Suchánek

   Jan Suchánek

Jak vidno, někteří pánové se stali otci v dosti pokročilém věku.
To je jedno ze specifik našeho rodu. Nejen zde, ale i v ženských odnožích našeho stromu :
Po svatbě se děti rodily v krátkých intervalech za sebou. Jakmile žena přestala kojit, už byla v naději.
Pak přišel okamžik, kdy manželé dosáhli svých možností. Především ekonomických.

Dalších patnáct let nic a "na stará kolena" si ještě jednou udělali radost ( a starost ).
Této rodinné tradici zůstávám věrný i já...wink

 

 


Webové stránky zdarma